Vrijwilligers

De bezetting van de vrijwilligers op dit moment is zorgelijk.
Het aantal vrijwilligers moet met tenminste 5 personen aangevuld worden, willen we de boel draaiende houden.
Anders kunnen we de zaal niet van maandag tot en met vrijdag open houden.

Daarom nu
de dringende oproep aan een ieder
om je als vrijwilliger aan te melden voor 1 dagdeel (morgen of middag).
Meld je bij dhr Hanssen, tel 0627133748

Tot slot: Wellicht door de lockdown zijn een aantal leden vergeten de contributie te voldoen. De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,- te voldoen aan de penningmeester P. Hakze; Bankrek. NL80RABO155644815.
Leden van de Beute zijn die tevens lid zijn van de KNBB en die overwegen hun KNBB-lidmaatschap op te zeggen, moeten dit vóór 1 augustus doen. Afmelden van KNBB-lidmaatschap kan via de secretaris J. Rinkens 045 5454409 / 06 80090287.

Het is weer zover binnenkort.

Denk er aan om onze club te steunen.